Algemeen

Bijna 1 op 3 vacatures in de bouw blijft openstaan

Bijna 1 op 3 vacatures in de bouw blijft openstaan
Het voorbije jaar hebben bouwbedrijven in Vlaanderen meer dan 24.000 vacatures doorgegeven aan de VDAB. Daarmee staat de sector in de top 5 van de grootste jobproviders in Vlaanderen. Bovendien doet de sector meer dan 17% beter dan in 2021, terwijl dat voor alle sectoren gemiddeld 5,6% bedraagt.

Bijna 1 op de 3 van die bouwvacatures staat nog open. Terwijl het aantal werkzoekenden in de bouw krimpt. Daarom wil de sector samen met de Vlaamse overheid inzetten op een aantrekkelijker bouwonderwijs en op een hogere instroom van werkzoekenden uit andere sectoren en andere landen. Hoognodig om de uitstroom van babyboomers en de nood aan nieuwe profielen te beantwoorden. Want de sector verwacht nog eens 30.000 extra jobs tegen 2030.

Evolutie openstaande vacatures in de bouw
Bron: Arvastat VDAB

Na een terugval tijdens de Coronacrisis, zien we het aantal vacatures in de bouwsector verder stijgen tot een recordaantal: zo ontving de VDAB sinds begin 2021 niet minder dan 24.320 vacatures voor bouwprofielen, waarvan er momenteel bijna 1 op de 3 (6.878) openstaat. De meest nijpende vacatures blijven werf- en projectleider, technisch tekenaar, elektrotechnisch installateur, wegen- en dakwerkers, binnen-en buitenschrijnwerkers, bouwvakkers en technici.

Nog eens 30.000 extra bouwjobs tegen 2030

Niet alleen slinkt het aantal werkzoekenden en leerlingen in het bouwonderwijs, ook de generatie babyboomers gaat stilaan op pensioen. Uit studies blijkt dat er jaarlijks 15% de sector verlaten. In de sector van de weg- en waterbouw (NACE42) en van de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (NACE43) is er zelfs sprake van een afname van 25-30% van de arbeidskrachten in 2022-2030.

De klimaatdoelstellingen en het boomen van de renovatiesector doen de sector enkel groeien. Tegelijkertijd neemt de vraag naar nieuwe profielen toe. Denk maar aan een technicus hernieuwbare energie en afbraak-en renovatieprofielen. Maar ook de digitalisering en automatisering vereisen nieuwe medewerkers zoals dronepiloten, BIM-modelleurs, 3D-betonprinters en administratieve en coördinerende profielen in bouwbedrijven. Simulaties spreken van een groei van 16.000 à 20.000 extra jobs tegen 2030 en meer dan 28.000 jobs tegen 2050.*

Maar in combinatie met de effecten van de vergijzing, raamt de sector de groei op 30.000 extra jobs in de Vlaamse bouwsector tegen 2030 en op meer dan 50.000 extra jobs tegen 2050.*

“Het nijpende tekort aan arbeidskrachten maakt dat bouwbedrijven een pioneer zijn in ‘learning on the job’ en dat de beroepsopleiding steeds vaker op de werkvloer plaatsvindt. Vanaf hun aanwerving geven bouwbedrijven aan gemotiveerde en enthousiaste mensen zonder specifieke vakkennis of skills, bedrijfsinterne opleidingen, bouwingroeibanen en meester-mentortrajecten. Daarbij worden alle vaardigheden op de werkvloer aangeleerd. De bouwbedrijven beschikken over 2600 ervaren mentoren die hiervoor opgeleid zijn en de nodige tijd voorzien. Zo neemt de bouw het heft in eigen handen om de nood aan nieuwe medewerkers gedeeltelijk op te vangen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


* Bron: De groeiscenario’s van het sectorprojectiemodel van Steunpunt Werk en ‘Green Skills Roadmap Flanders, Final Report on Green Skills Needs in Flanders’/ cijfers van Constructiv.

Ook interessant


Build for Life