Architectuur

Architectuurboek Vlaanderen N°15 - Allianties met de realiteit

Architectuurboek Vlaanderen N°15 - Allianties met de realiteit
Architectuur wordt vandaag geconfronteerd met maat­schappelijke omwentelingen die alsmaar moeilijker te negeren zijn. Het woonvraagstuk, kantelende visies op onderwijs, het collectieve verleden, openbare ruimte en nieuwe zorgbehoeften zijn thema's die met de dag urgenter worden. De aarzelende respons hierop plaatst het (interna­tionale) succes van architectuur uit Vlaanderen en Brussel in perspectief.

Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakma­kende projecten die een verrassend antwoord bieden op deze uitdagingen. Tien essays en twee fotoreeksen bieden een kritische reflectie en houden het architectuurveld een spiegel voor. Allianties met de realiteit doet een appel aan het maatschappelijk engagement en sociaal ondernemer­schap van al wie bijdraagt aan de (on)gebouwde omge­ving.

Met essays van Livia de Bethune, Sofie De Caigny, Maarten Desmet, Hülya Ertas, Marleen Goethals, Petrus Kemme, Marc Martens, Mark Pimlott, Martino Tattara en Kiki Verbeeck Met beeldessays van Sepideh Farvardin en Miles Fischler

Ook interessant