Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen

  BE   18 september 2019 Bron: NAV
Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen
Architecten moeten open over hun prijzen communiceren, zij het via de website of op papier. Dat en een reeks andere administratieve verplichtingen staan in een nieuwe richtlijn met informatieverplichtingen voor vrije en intellectuele beroepen van de FOD Economie. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) schaart zich opnieuw achter deze doelstelling van minister Wouter Beke. Tegelijk wijst NAV erop dat het onderzoek van de Economische Inspectie begin 2018 – ondertussen al meer dan anderhalf jaar geleden - net een positief effect heeft gehad op de sector van architecten. Er werden tijdens die Inspectie bij een aantal kantoren inderdaad verbeterpunten vastgesteld. Maar NAV zette door die gerichte controle hard in op een informatiecampagne en heeft zijn sector de voorbije tijd op grote schaal gesensibiliseerd. We hebben checklists verspreid en een online toolbox met onder meer aangepaste modelcontracten. Daardoor lopen architecten vandaag net voorop op dat vlak. Heel wat architecten zetten hun administratieve verplichtingen op hun website en documenten voor klanten ondertussen helemaal op punt.

Vrije beroepers moeten hun klanten informeren over onder meer de prijsberekening die ze hanteren, deontologische regels, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ze hebben afgesloten… Dat is al sinds 2018 bij wet vastgelegd, maar vandaag publiceerde de FOD Economisch ook een aantal richtlijnen hierover. Tegelijk communiceerde minister Beke ook de resultaten van een onderzoek naar het naleven van die informatieverplichtingen door de Economische Inspectie in 2018. We betreuren dat het daarmee lijkt alsof architecten niet open over hun prijzen communiceren. Het klopt dat in het onderzoek heel wat verbeterpunten werden vastgesteld, maar nagenoeg alle architecten stelden zich na een waarschuwing meteen in regel. Vaak ging het hierbij om administratieve vermeldingen op de website van het architectenkantoor.

Guidelines bieden overzichtelijk beeld

Met de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht werd boek XIV van het Wetboek van economisch recht, getiteld ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’, opgeheven. De activiteiten van vrije beroepen vallen daarmee nu ook onder de verplichtingen van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’. Met deze guidelines worden enkele belangrijke precontractuele informatieverplichtingen uit onder meer boek VI verzameld, met als doel de beoefenaars van een vrij of intellectueel beroep, en dus ook architecten, een overzichtelijk beeld te geven van de verschillende te communiceren gegevens naargelang de context waarin de activiteit plaatsvindt.

Algemene richtlijnen verder verfijnen

NAV juicht deze richtlijnen toe. Op zich zijn dit geen extra verplichtingen voor de architect, maar bundelen deze de verplichtingen die vroeger in de wet waren opgenomen. Bijkomend voordeel is dat de richtlijnen leesbaar zijn en dus toegankelijker voor de architecten die ze moeten toepassen. Verder blijven de richtlijnen nog vrij algemeen. NAV wil nu in overleg met de Federatie Vrije Beroepen en de FOD Economie de richtlijnen verder verfijnen voor architecten en voorstellen doen voor praktische tips. De Federatie Vrije Beroepen en de FOD Economie hebben reeds toegezegd hierover met NAV in dialoog te willen gaan.

Ten slotte ziet NAV de guidelines en de door minister Wouter Beke aangekondigde bijhorende communicatiecampagne als een positief signaal. “We willen architecten en particuliere bouwers en verbouwers maximaal bij elkaar brengen om via onze woningen de klimaatdoelstellingen te bereiken. Als dat betekent dat we nog beter moeten communiceren naar onze klanten, dan zijn we zeker bereid om daar een extra inspanning voor te doen en samen met de minister aan te werken.”

Link naar de guidelines: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-vrije-beroepen.pdf

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo