Isolatie

ABAV bepleit betere geluidsisolatie in woningen voor optimaal akoestisch comfort

ABAV bepleit betere geluidsisolatie in woningen voor optimaal akoestisch comfort
©Abav
De voorbije decennia werden gekenmerkt door een wereldwijde toename van de verstedelijkingsgraad en van de transportinfrastructuur. Als gevolg hiervan is lawaai een belangrijk maatschappelijk probleem geworden.

Lawaaihinder treft ongeveer 30% van de bevolking in onze regio, variërend van matige tot ernstige overlast. Deze geluidsoverlast leidt tot meer dan alleen irritatie en verstoring van dagelijkse activiteiten; het draagt ook bij aan gezondheidsklachten. Deze omvatten slaapproblemen, hart- en vaatziekten, metabole stoornissen, cognitieve beperkingen en gehoorschade. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt aangeraden het geluidsniveau in slaapkamers onder de 30 decibel te houden om een goede nachtrust te bevorderen.

Onwrikbare inzet voor akoestisch welzijn

Bouwakoestiek speelt een essentiële rol in de nood aan rust en comfort in onze woon- en werkomgeving. De Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) zet zich al jaren in voor het verbeteren van de akoestische kwaliteit van onze gebouwde omgeving. De basis hiervan ligt in het realiseren van een voldoende geluidisolatie tussen twee ruimten of tussen binnen en buiten en een voldoende geluidabsorptie in grotere, galmende ruimten. Hiertoe werden gedetailleerde bouwakoestische normen en technische voorschriften uitgewerkt. Helaas heeft ABAV opgemerkt dat zelfs nieuwe appartementen en huizen niet altijd voldoen aan de huidige normen die deel uitmaken van de goede praktijk.

Filip Verbandt, de voorzitter van ABAV, benadrukt het cruciale belang van geluidsisolatie en -absorptie. “Er zijn tal van oplossingen en producten beschikbaar om de akoestiek in onze woningen te verbeteren. In 2022 werd de Belgische norm NBN S 01-400-1 herzien om bewoners van residentiële gebouwen nog beter te beschermen tegen geluidsoverlast. Vandaag de dag pleit ABAV voor de invoering van een certificaat voor akoestische prestaties. Dit certificaat zou eigenaars en kopers kunnen informeren over de akoestische situatie van de woning en zou zo het geluidscomfort van de bewoners kunnen garanderen.”


Geluidsisolatie en geluidsabsorptie: twee verschillende concepten

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie zijn essentiële concepten die vaak met elkaar verward worden, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het comfort van bewoners of gebruikers van een gebouw. Geluidsisolatie meet de capaciteit om geluidsoverdracht van de ene naar de andere kamer of tussen binnen en buiten te voorkomen, terwijl geluidsabsorptie aangeeft in hoeverre een materiaal geluid kan absorberen en zo de galm in de ruimte kan verminderen. Jammer genoeg wordt geluidsisolatie soms aanzienlijk verminderd door fouten of slordigheden tijdens de uitvoering. Het is duidelijk dat een beter begrip van de akoestiek in de bouwsector noodzakelijk is, aangezien alle materialen en technieken beschikbaar zijn om over het algemeen een goede akoestiek te waarborgen.

Een certificaat van akoestische prestaties

De invoering van het certificaat voor akoestische prestaties belooft een belangrijke stap te zijn om het akoestische comfort in onze woningen te waarborgen. Vandaag worden circa 100 miljoen mensen in de EU blootgesteld aan teveel geluid (voornamelijk afkomstig van verkeer)*. Dit heeft een nefaste impact op de publieke gezondheid. Het is dus dringend noodzakelijk om niet alleen stillere stedelijke omgevingen te creëren, maar ook stillere huizen.

©Abav

*Bron: https://www.eea.europa.eu/highlights/road-traffic-remains-biggest-source

Ook interessant