Duurzaam Bouwen

Woningen over op restwarmte

In 2030 moet restwarmte uit de haven de helft van alle woningen en kantoren in Rotterdam verwarmen. Vijftien partijen in de regio Rotterdam hebben deze ambitie uitgesproken. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwenvoorraad.

De Marktgroep Duurzaam Ontwikkelen Rotterdam, waarvan Job Dura voorzitter is, één van de ondertekenaars. In het Rotterdamse haven- en industriegebied komt dagelijks veel warmte vrij die direct verloren gaat in de lucht of het water. Tegelijk is in de stad warmte nodig om huizen of kantoren te verwarmen. Dat gaat nu nog vaak via individuele cv-ketels, die aardgas verbranden en CO2 in de lucht brengen.

Duurzame, collectieve koudevoorziening
Naast een warmtevoorziening willen de partners ook een duurzame, collectieve koudevoorziening hebben in de binnenstad. Zo hebben bijvoorbeeld kantoorpanden niet elk een eigen koelinstallatie nodig die veel energie verbruikt.

Betere isolatie
Tegelijk zetten de partners in de stad nog sterker in op betere isolatie, zodat de warmte en koude beter worden binnen gehouden. Zo wil de stad steeds zuiniger omgaan met energie en warmte en bijdragen aan de CO2-reductie.

Brede samenwerking
Vijftien partijen ondertekenden de ambitieverklaring: E.ON Benelux, Eneco, Nuon, Stedin, Warmtebedrijf Rotterdam, Havensteder, Woonbron, Marktgroep Duurzaam Ontwikkelen Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, CleanTech Delta, de provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, Stichting Warmtenetwerk en – namens de gemeente Rotterdam – wethouders Karakus en Van Huffelen.