Duurzaam Bouwen

The Blue House: Prijs voor duurzaam en betaalbaar bouwen

`Een architect moet intelligente ruïnes bouwen`. Dat zegt Vlaams architect met wereldfaam Bob Van Reeth al dertig jaar. Samen met visionair tekenaar en decorontwerper François Schuiten zit hij de jury voor van de eerste editie van THE BLUE HOUSE/. Met deze prijs wil de Stichting voor Toekomstige Generaties duurzaam bouwen en verbouwen stimuleren, waarbij niet alleen wordt gedacht aan energiebesparende en ecologische maatregelen, maar waarbij ook slimme oplossingen worden ingezet om de kosten op korte, middellange en lange termijn zo veel mogelijk te beperken. De architect die hierop het beste antwoord biedt voor een gebouw met voornamelijk woonbestemming, ontvangt een prijs van 5000 euro en natuurlijk ook heel wat publiciteit.

Als we een toekomst willen waarin ook de volgende generaties nog welkom zijn, is het absoluut van belang dat we onze manier van wonen grondig in vraag stellen. Daarom heeft de Stichting voor Toekomstige Generaties THE BLUE HOUSE/ in het leven geroepen. Op die manier wil ze architecten aanmoedigen om privéwoningen te bouwen of te verbouwen die voldoen aan de criteria voor duurzame ontwikkeling. Architecten moeten op zoek naar vernieuwende oplossingen voor tijdloze, aangename woningen, om de kosten voor de gebruikers, de maatschappij en de planeet te beperken.

Op www.bluehouseprize.be vind je alle informatie over THE BLUE HOUSE/, waaronder het wedstrijdreglement, de selectiecriteria en de inschrijvingsformulieren. De inschrijvingen worden op 4 september 2012 afgesloten. De prijsuitreiking vindt eind november plaats in Brussel. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt.

De Stichting voor Toekomstige Generaties en de partners van THE BLUE HOUSE/
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige stichting in België die zich 100% inzet voor de – belangrijke – promotie van innovaties met het oog op duurzame ontwikkeling. Ze ondersteunt daarom alle mogelijke concrete initiatieven die een holistische kijk op de maatschappij hebben en de zogenaamde 4 P’s integreren in hun visie: ‘People, Planet, Prosperity en Participatory governance’.