Algemeen

Regenvertragingen leiden tot financiële moeilijkheden bij 2 op de 3 bouwbedrijven

Regenvertragingen leiden tot financiële moeilijkheden bij 2 op de 3 bouwbedrijven
Eindelijk breekt de zomer door in ons land. Het slechte weer van de afgelopen acht maanden heeft ervoor gezorgd dat negen op de tien bouw- en installatiebedrijven met buitenwerkzaamheden achterstanden hebben opgelopen, die nu vaak variëren van één tot drie maanden. Om deze vertragingen in te halen, zal veertig procent van de bouwbedrijven de komende weken meer overuren laten maken dan gebruikelijk. Het bouwverlof blijft grotendeels onaangetast: 83% van de bedrijven houdt zich aan de oorspronkelijke planning. Degenen die het verlof wel aanpassen, doen dit slechts met enkele dagen tot een week, mits de werknemers hiermee instemmen. Door de regen zijn de inkomsten van bouwbedrijven gedaald, terwijl de vaste kosten blijven doorlopen. Twee derde van de bouw- en installatiebedrijven kampt hierdoor met financiële problemen. "Net als tijdens de coronacrisis vragen we daarom om uitstel van betaling van btw en sociale bijdragen," aldus Niko Demeester, CEO van Embuild.

Hoewel het nu eindelijk een beetje zomert, heeft het KMI gemeld dat er sinds het begin van de metingen nog nooit zoveel neerslag is gevallen als tussen oktober 2023 en mei 2024. Ook de eerste drie weken van juni waren extreem nat. Deze recordhoeveelheid regen heeft de bouw- en installatiesector flink in de problemen gebracht: maar liefst 89% van de bedrijven die buitenwerkzaamheden uitvoeren, heeft te maken met achterstanden. Bij de helft van de bouwbedrijven zijn de vertragingen opgelopen tot één tot drie maanden, en bij 12% zelfs tot meer dan drie maanden.

Niko Demeester, CEO van Embuild: "68% van de klanten toont intussen gelukkig begrip voor deze vertragingen en ze kunnen erop aan dat onze bedrijven die achterstanden zo snel mogelijk zullen wegwerken. Gegeven de grote opgelopen vertragingen zal dat onmogelijk nog volledig voor het bouwverlof kunnen. Ook na het bouwverlof zullen we een tandje moeten bijsteken om de achterstanden geleidelijk weg te werken." 39% van de bouw- en installatiebedrijven zal hun werknemers de komende weken meer overuren dan normaal laten presteren om die vertragingen aan te pakken.

Aan het bouwverlof, dat in de meeste provincies ingaat vanaf de tweede week van juli, zal er wellicht niet geraakt worden om achterstanden op te lossen. 83% van de bouw- en installatiebedrijven behoudt het bouwverlof zoals het eerder werd afgesproken en dat ondanks de stevige achterstanden door de recordregen van de afgelopen maanden. "Dat is logisch, want werknemers en bedrijfsleiders in de bouw hebben hun vakantieplannen in onderling overleg al veel eerder vastgelegd. Daar nu van afwijken zal in de praktijk zeer zelden voorkomen. Onze bouwvakkers hebben immers ook recht op vakantie", weet Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild. Bedrijven die het bouwverlof toch aanpassen, doen dat slechts beperkt, met een aantal dagen tot maximum een week vakantie die wordt verschoven.

Het bijzonder natte weer heeft ook financiële repercussies: 66% van de bouw- en installatiebedrijven ondervindt er financiële moeilijkheden door, 4% zelfs heel zware. De vaste kosten lopen door, terwijl de inkomsten uitblijven en dat zet meer en meer bouwbedrijven zwaar onder druk qua kaspositie. Embuild pleit daarom voor uitstel van betaling van btw en sociale bijdragen, net zoals dat tijdens de coronaperiode van toepassing was. Ook eventuele boetes voor laattijdige oplevering zijn nu volgens de bouwfederatie ongepast.

Build for Life