NL: Veel illegale werknemers in de bouw

20 januari 2004 Bron: Managers online
Op bijna de helft van de bouwplaatsen heeft de Arbeidsinspectie illegale werknemers aangetroffen. Dat maakte het ministerie van Werkgelegenheid maandag bekend. De Inspectie heeft op 99 plaatsen onderzoek verricht. Op 45 werkplaatsen werkten illegale werknemers. Het gaat om 129 mensen op een totaal van 854 arbeidskrachten.

Proces-verbaal
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre werkgevers in de bouw zich houden aan de Wet Arbeid Vreemdelingen. Tegen 43 werkgevers is proces-verbaal opgemaakt en vijftien werkgevers hebben een waarschuwing gekregen. Op sommige bouwplaatsen waren meerdere werkgevers actief. Veel onderzoeken waren gebaseerd op tips en voorinformatie.

Polen
78 procent van de 129 illegale werknemers kwam uit de voormalige Oostbloklanden, waarvan de helft uit Polen. In alle regio's in Nederland blijken illegale medewerkers aan de slag te zijn, maar dertig procent kwam uit het noordwesten. In Groningen, Drenthe, Gelderland en Friesland is het aantal illegale medewerkers gedaald ten opzichte van 2001. In Brabant en Limburg steeg het aantal juist.

Controle
In 2004 gaat de controle naar illegale medewerkers in de bouw door. De Arbeidsinspectie maakte eerder bekend dat er tachtig extra inspecteurs opgeleid zijn, om de fraude in 2004 beter te kunnen bestrijden. Behalve de bouw, worden ook sociale werkplaatsen, de industrie en de hulpverlening strenger gecontroleerd. De Inspectie had al 180 inspecteurs in dienst.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo