Meer en soepelere energiepremies bij mede-eigendom

  BE   9 januari 2014 Bron: Confederatie Bouw
In 2014 gelden voor de premies van de netbeheerders voor dak-, zoldervloer-, vloer-, spouwmuur- en buitenmuurisolatie en voor hoogrendementsbeglazing geen maximale bedragen meer. Daardoor worden in 2014 hogere premies mogelijk wanneer grotere oppervlaktes moeten worden aangepakt, zoals bij appartementsgebouwen vaker het geval is. Voor de combipremie voor de gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing en muurisolatie en voor zonneboilers en warmtepompen gelden wel nog maximale bedragen maar die mogen vermenigvuldigd worden met het aantal wooneenheden.

Het energiebesluit voorzag tot nu toe enkel in premies voor de vereniging van mede-eigenaars voor de gemeenschappelijke delen en in premies voor individuele eigenaars of verhuurders of vruchtgebruikers voor werkzaamheden aan de private delen. Voortaan kan de vereniging van mede-eigenaars ook in geval van een gezamenlijke investering en een gezamenlijke factuur en met het schriftelijke akkoord van alle individuele investeerders in hun naam en voor hun rekening de premie-aanvraag indienen. De federale wet op de mede-eigendom bepaalt wel nog steeds dat voor dergelijke werken een drie vierde meerderheid van de stemmen nodig is.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo