Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw 2

5 juli 2017 Bron: Nieuwe Haagsche 3 071 keer gelezen
Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw 2
W.B. van Liefland 1857-1919: Eigenzinnig Haags architect en stedenbouwkundige. De architect, politicus en stedenbouwkundige W.B. van Liefland behoort tot de meest succesvolle architecten van Den Haag. Hij droeg in belangrijke mate bij aan de metamorfose van de statige Hofstad en badplaats Scheveningen. Ook was hij Bouwmeester van Het Eerste Wandelhoofd in Scheveningen, de bouw van de Oranje Galerij, het Palacehotel en het Circusgebouw. In de Schilderswijk realiseerde hij complexen arbeiderswoningen bekend als Van Ostadewoningen en het Fort. Hij was gemeenteraadslid, (1896-1911) en lid van Provinciale Staten voor Zuid Holland (1907-1919). Van Liefland maakte naam als architect van de Jugendstil. Voor Den Haag ontwierp hij vele stratenplannen o.a. in het Bezuidenhoutkwartier.

In het boek is gekozen voor het beschrijven van de werken van W.B. van Liefland binnen Den Haag, aangevuld met beschikbare biografische gegevens en het opleidingstraject aan de academie. Dit geeft een verdere verdieping van het inzicht in de stedenbouw en architectuur in dit beeldbepalend tijdsgewricht voor de Hofstad. Bijzondere aandacht is er ook voor de rol van W.B. van Liefland in de gemeentelijke politiek. Via archiefmateriaal wordt een beeld geschetst van de vele grote werken die destijds in Den Haag ter discussie stonden. In deze discussies speelde Van Liefland veelal een prominente rol.

Bestel dit boek:


De beeldbronnen vormen een combinatie van historische en actuele opnamen van de gebouwen en blauwdrukken uit met name het Haags Gemeentearchief. Het betreft veelal niet eerder gepubliceerd materiaal.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo