Aanpassing vestigingswet is beter dan afschaffing

  BE   17 januari 2017 Bron: Bouwunie
Aanpassing vestigingswet is beter dan afschaffing
Sinds de Europese richtlijn van kracht is die bepaalt dat wie in het ene Europese land een gereglementeerd beroep mag uitoefenen, dat ook moet kunnen in een ander Europees land, gaan meer en meer stemmen op om onze vestigingswet af te schaffen. “Het is toch al te gek dat we aan Vlaamse ondernemers strengere voorwaarden opleggen dan aan hun buitenlandse concurrenten”, zo luidt de redening. Het afschaffen van de vestigingswet mag dan al deze discriminatie wegwerken, het maakt meteen ook komaf met de positieve effecten van een vestigingsregelgeving. En die zijn toch ook niet min.

Het doel van onze vestigingsregelgeving is dubbel. Ze moet de consument beschermen tegen charlatans, mensen die zonder enige kennis van zaken en vakmanschap het avontuur aangaan om als zelfstandige activiteiten uit te oefenen, met reëel risico op schade en verlies voor de consument. Anderzijds moet ze nieuwe ondernemers meer kans op succes geven. Deze twee doelstellingen zijn nog altijd actueel.

De vestigingsregelgeving is trouwens een minimale instapdrempel, die vandaag bijzonder gemakkelijk te bewijzen valt. Zo is er de dubbele toegangsmogelijkheid: ofwel het passende diploma, ofwel de nuttige beroepservaring. Voor starters die dan nog niet voldoen inzake bewijs maar hun activiteiten degelijk kennen, is er het vangnet van de “centrale examencommissie”. Samengevat: iemand met deze minimum kennis als bagage, kan vandaag perfect starten op de Belgische/Vlaamse markt.

Een ander belangrijk tegenargument voor het afschaffen van de vestigingswet: er is vandaag voor de consument geen waardevol, betaalbaar en afdwingbaar alternatief. Labels, keurmerken enz. geven geen sluitende garantie op kwaliteitsvol werk én ze zijn duur. Private labels geven ook geen juridische stok achter de deur, zoals de vestigingswet met de sanctie van absolute nietigheid van een overeenkomst.

Bouwunie is dus zeker geen voorstander van een afschaffing van de vestigingswet in de bouw waar voor heel wat beroepen een minimum aan beroepskennis absoluut noodzakelijk is. Bereidheid om de regelgeving aan te passen, is er wel. Bij deze hervorming moeten de twee oorspronkelijk doelstellingen (bescherming consument en succesvolle start voor nieuwe ondernemers) overeind blijven.

Bouwunie betreurt dat onder Europese druk de vestigingswetgeving blijkbaar herleid dreigt te worden tot een formaliteit. Onze vestigingswetgeving heeft niets te maken met het afschermen van de grenzen, maar met het bieden van een minimum aan zekerheid aan de consument.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo