500 bouwprojecten vroegen subsidies voor gebruik FSC hout

  BE   28 januari 2013 Bron: FSC Belgium
500 bouwprojecten vroegen subsidies voor gebruik FSC hout
Een kleine 30 Vlaamse steden en gemeenten hebben een subsidiereglement waarbij inwoners een financieel duwtje in de rug kunnen krijgen wanneer ze hout met het FSC label in of rond de woning gebruiken (1). FSC België onderzocht recent de impact en toekomstperspectieven van dit soort subsidies. Hieruit bleek oa. dat er voor de zomer van 2012 bijna 500 subsidieaanvragen ingediend waren, waarvan meer dan de helft de laatste 3 jaren. Vier op vijf van deze aanvragen werden goedgekeurd.

Subsidies voor het gebruik van FSC hout kunnen wel degelijk het gebruik van FSC gecertificeerd hout stimuleren, zeker waar de keuze voor FSC hout met een meerprijs gepaard gaat. FSC hout, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, hoeft zeker niet 'per definitie' duurder te zijn dan het niet-FSC gecertificeerde alternatief, maar voor bepaalde toepassingen is een meerprijs vaak wel aanwezig. Vooral tropische houtsoorten en de hieruit vervaardigde producten kunnen met FSC garantie duurder uitvallen (2), en dan kunnen subsidies van nut zijn als overtuigingsmiddel.

Subsidies worden het meest aangevraagd voor buitenschrijnwerk, maar ook dakwerken en houtskeletbouw komen relatief vaak voor (3). De laatste 3 jaren (2009 en later) zijn er meer dan 100 aanvragen per jaar, waarbij het merendeel wel bij een beperkt aantal lokale besturen zit. De verschillen qua aantal aanvragen per bestuur bleken dus groot te zijn. Wellicht speelt het inwonersaantal hierin een rol, maar ook de manier en frequentie waarmee het subsidiereglement kenbaar gemaakt wordt lijken belangrijke parameters voor succes. De meest ‘succesvolle’ subsidiereglementen zorgen zeer duidelijk voor een grote impact op lokaal niveau, oa. ook wat betreft het stimuleren van FSC CoC certificering bij lokale bedrijven.

Ongeveer 8 op 10 van de subsidiedossiers wordt goedgekeurd, waarbij de belangrijkste reden tot afkeuring het ontbreken van de juiste aankoopbewijzen is. Strikt genomen zou de subsidie best enkel uitbetaald worden wanneer de aanvrager een correcte FSC factuur kan voorleggen voor de uitgevoerde werken, opgemaakt door de FSC CoC gecertificeerde aannemer/schrijnwerker die de werken uitvoerde en direct gericht aan de subsidieaanvrager. Deze regel wordt bij het merendeel van de besturen reeds strikt toegepast, terwijl dit bij andere besturen nog verfijnd kan worden.

De meeste besturen gaven aan dat hun subsidiereglement zeker blijft bestaan, en een groot deel gaf zelfs aan om er meer inspanningen rond te doen qua communicatie en occasioneel ook qua budget. “En dat is zeker goed nieuws,” zegt Bart Holvoet (Directeur FSC België), “omdat deze subsidiereglementen effectief bijdragen aan het verhogen van het gebruik van FSC hout, en ook bedrijven stimuleren om via FSC CoC certificering actief te worden op deze groeiende markt”.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo