Bedrijven Login | Adverteren | Nieuwsbrief | Contact |  Volg ons: twitter facebook

Ventilatie D(rama)  

Ventilatie D(rama)
Ben ik nu helemaal het noorden kwijt, of ligt België plots in de buurt van de poolcirkel? Want dat zou nog kunnen verklaren waarom het ventilatiesysteem D (met warmteterugwinning) vandaag zo alomtegenwoordig is. In koude klimaten heb je immers een groot verschil tussen buiten- en binnentemperatuur, en dus een groot energiepotentieel om het enorme elektriciteitsverbruik van het systeem D te verrechtvaardigen door de compensatie via warmteterugwinning. In ons gematigd zeeklimaat is het temperatuursverschil veel lager en krijgen we dus een heel ander verhaal. Bovendien rijst de vraag hoeveel nuttige energie er écht teruggewonnen wordt…

Even terugspoelen. In onze huidige denkwijze moeten de huizen van morgen luchtdicht gebouwd worden. Dit, zo wordt ons verteld, is nodig om energieverlies te vermijden en vervolgens om energie te kunnen terugwinnen met het systeem D. Je weet wel, het onderhoudsintensief (wil men geen gezondheidsrisico lopen) verluchtingssysteem met warmteterugwinning of WTW. Het betekent dat we in gesloten dozen zullen ‘leven’, waarbij de lucht die we inademen via buizen zal aangevoerd worden. Liefst hermetisch gesloten dozen, want de hoeveelheid energie die via een ventilatie D kan herwonnen worden is afhankelijk van de luchtdichtheidsgraad van de woning. Hoe minder luchtdicht, hoe minder lucht er over de WTW passeert.

Dat stelt ons voor enkele niet-zo-pietluttige problemen. Een systeem D (zelfs D+) dient het hele jaar door op volle kracht te draaien en verbruikt tot drie maal méér elektriciteit dan een vraaggestuurd systeem C. Zo ook gedurende de zomermaanden wanneer WTW niet nodig en de continue aanvoer van warme lucht zelfs niet wenselijk is. Slaapkamers onnodig warm maken doe je beter niet, want dan mag je weer energie verbruiken om die te koelen. Deze continue werking is nochtans vereist omdat potdichte gebouwen niet meer kunnen ‘ademen’, waardoor de luchtkwaliteit van het gebouw volledig afhangt van de correcte werking van het systeem D. Zoniet: condensatie en schimmelvorming door een te hoge vochtigheidsgraad. Hoofdpijn en een algemeen gevoel van onbehagen door hoge CO2-waarden. Bepaalde VOC’s (vluchtige organische stoffen) in meubels, verven, lijmen enz. zijn zelfs kankerverwekkend. Als het daarbij blijft, want twee afzonderlijke studies tonen aan dat een passiefhuis (systeem D en luchtdichtheid 0.6) in geval van brand een dodelijke val is…

Als je dan toch ventilatie energiezuinig wil maken, kan je beter enkel energie verbruiken wanneer nodig, in plaats van eerst energie te verbruiken om daarna energie te recupereren. Herinner je de eerste regel van de Trias Energetica! Bij ventilatie betekent dit de luchtdoorstroom aanpassen aan de omstandigheden en dus aan de gebruiker. Logisch, niet?

De oplossing? Een gezonde luchtdichtheid (3 tot 4) in combinatie met een ventilatiesysteem C, uitgerust met de sensortechnologie. Aanwezigheid-, vochtigheids-, CO2- of VOC-sensoren zijn betrekkelijk eenvoudig te integreren in ventilatiesystemen. Hierdoor besparen zij minstens evenveel energie door gewoonweg enkel te ventileren wanneer en waar dat nodig is. Je herkent ongetwijfeld deze ‘vraagsturing’ in de verlichtings- en de verwarmingssector. Ook internationaal is de technologie volledig aanvaard, maar in België nog altijd met de typische argwaan bekeken. Onze auto’s parkeren al automatisch op basis van sensoren. Maar als het op ventilatie aankomt sukkelt ‘die wagen’ voort, zonder ABS, zonder ESP en zelfs zonder stuurbekrachtiging…

Jean-Marie Plasschaert is Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en realiseerde meer dan 1.000 woningen volgens verschillende methodes, van traditioneel tot passief. Vanuit die enorme ervaring wil hij op het vlak van duurzaam bouwen enkele mythes doorprikken en de wetenschappelijke objectiviteit opnieuw laten zegevieren.
Verstuur dit artikel naar een vriend of collega
Geef uw mening over dit artikel
24 juni 2013

Reacties van de lezers

Amai wat een reacties,

Blijkbaar van mensen die veel weten van verkopen.
Maar ik kan wel respect opbrengen voor het artikel.
Het is een van de weinige die reëel weer geven waarom je zou kiezen
voor c+. Het als je alles in beschouwing brengt goedkoper in aankoop
en verbruik. Verbruik bestaat uit 2 delen ( kosten el en winst uit extra
gas+ kost filters + reinigen van filters) Met een kleine toegaven op
conform. Tov van een d systeem.

Ik heb ook serieus geteld en het kwam voor mij interessanter op c+ uit.
(financiële op lange termijn)
Als andere dingen primeren voor u, geef dat aan en breek een ander
niet af.

3 mei 2017  11:04 - Wolf0990, Linter

Beste,
al enige tijd zijn we bezig met het zoeken naar een ventilatiesysteem voor onze
nieuwe woning die we trachten richting 2020 te realiseren. Ik had een gesprek
met een installateur en toen ik zei dat ik niet goed tegen lawaai kan dan kreeg ik
het antwoord . Je moet dit ook praktisch nooit op volle kracht zetten op 50 % is
ok en dan heb geen lawaaihinder? klopt dit? Men raad ons aan om warm water te
winnen met een warmtepomp uit de grond, is deze dure aankoop nuttig of
economisch rendabel als je dan toch al goed geïsoleerd hebt?
Nu ben ik onlangs op E+ uitgekomen. Een C +systeem met een
warmtepomptboiler die voor 300 sanitair water zorgt en voor warm water voor
vloerververwarming, uiteraard moet er natuurlijk nog wat bijgestookt worden
voor dit sanitair water. Alleen heb ik nog een beetje mijn twijfels met de roosters
in de ramen en de deuren. Ik heb het gevoel dat systeem beter is, klopt dit?

9 mei 2015  18:06 - Haneveir, Brasschaat

Mr Alexander Proot,
Uw aantijgingen doen mij zeer veel pijn.
Mijn bedrijvengroep Scheldimmo omvat een ingenieursbureau, een bouwbedrijf en een boorbedrijf en bestaat weldra 25jaar.
De groep werd met zijn Geothermiehuis in 2012 genomineerd voor de Innovation Award uitgereikt op Batibouw door de Vlaamse Confederatie Bouw.
Ik leef van de mondelinge reclame van mijn klanten.
Ik heb geen enkele vertegenwoordiger in dienst.
Ik ga en sta waar ik wil en ga recht door zee.
Ik heb bewust niets vermeld over mijn uitgebreide berekeningen en ervaring van verluchtingssystemen in geothermiehuizen.
De jaarlijkse energiebesparing van het systeem D is er onbestaand.
Zelfs zonder rekening te houden met de steeds wederkerende en levensnoodzakelijke onderhoudskost kan het systeem D op energetisch vlak niet eens zichzelf terugverdienen.
De lezer kan dit rapport inkijken op http://www.scheldimmo.be/downloads/geothermiehuis_de_innovatieve_groene_weg.pdf
Het cijfermateriaal achter de berekeningen is eveneens beschikbaar.
Ik wou niet versleten worden terug voor de winkel van het geothermiehuis te spreken en heb bewust nagelaten dit te gebruiken tegen het systeem D.
Mocht u nog twijfelen aan de correctheid waarmee ik mijn column benaderd heb gelieve u dan eens over mij te bevragen bij 3 mensen uit uw kennissenkring op facebook waarvoor ik gebouwd heb.
Zij zullen u zeggen wie ik ben en waar ik voor sta. Stuur mij een mailtje en ik geef ze u door.

En dan nog iets anders.
Eerst word ik de huid vol gescholden en wordt mijn goede naam en faam te grabbel gegooid door de coördinator van het passiefhuisplatform, vervolgens verkondigt Jan Stranger dat ik onzin uitkraam om daarna door u beschuldigd te worden dat ik op de payroll van Renson sta.
Nochtans had ik de coördinator een sereen, correct en onomstotelijk antwoord gegeven op zijn aantijgingen.
Jullie willen georchestreerd mijn geloofwaardigheid bij de nietsvermoedende lezer ontnemen.
Mr Stranger, uw architectenbureau Jan Stranger en Mr Proot, uw vastgoedbedrijf Merit Real Estate, werken beiden zeer nauw samen met het Passiefhuis-Platform.
Op zich niets ergs ware het niet dat u het bent die boter op het hoofd heeft en niet ik.
Ik vraag dan ook de lezer en mijn toekomstige klanten dit mee te nemen in hun uiteindelijk oordeel over mij en mijn column.

26 juni 2013  16:48 - Plasschaert J-M, Schelderode

plezant artikel...
en zoals de auteur vermeldt dienen dergelijke columns om reacties los te maken om een bouwheer, zoals wij, te kunnen informeren en beslissingen te doen nemen. Meestal ontaarden dergelijke dingen in de grootste scheldpartijen en dat vind ik hier ook terug, zij het iets subtieler. Aan sommige reacties is het precies alsof men een kind zijn snoep afneemt.
Aan ons en nog zovelen om uit te maken wie welke waarheid verkondigt, maar liefst deze die het minste kost, minste onderhoud vergt en het laagste verbruik heeft. Of is bouwen enkel nog voor de high society weggelegd dan?

26 juni 2013  12:28 - d&c, Melle

Ik stel vast dat mijn bijdrage voor heel wat discussie zorgt.
Dit is de bedoeling van een column dacht ik: opiniëren, maar liefst met stellingen die de discussie kunnen voeden.

Mijn antwoord voor die meneer van het passiefhuisplatform ziehier mijn 2 bronnen.
Zie pagina 14 en 15 van de studie SAXION.
http://www.vvba.nl/downloads/Passiefhuis/3-Ruud%20van%20Herpen.pdf
Conclusies
– Beschikbare vluchttijd in passiefhuizen minder dan de helft van de vluchttijd in traditionele woningen
– Brandweer speelt in beide gevallen geen rol voor evacuatie-ondersteuning
– Brand in passiefhuizen kan al fataal zijn voordat de brand wordt ontdekt

Zie pagina 17 van de studie uitgaande van de FOD
http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/publicaties/Janec/PASSIEF-HUIS.pdf
4.6 Interventie van de brandweerdiensten
Risico op backdraft, ontstaan van een vuurbal. Omdat alles potdicht is, ontstaat een verhoogd risico op back-draft en ongecontroleerd verloop van de brand.

Mijn stelling was verder dat een correct gebruik van het systeem D weinig zoden aan de dijk brengt qua energiebesparing in een passiefhuis.
Systeem D heeft 2 ventilatoren, systeem C maar 1. Bovendien zijn de ventilatoren zwaarder en is de sturing minder secuur.
Hierdoor komt het elektrisch verbruik in de praktijk minstens 3x hoger uit.
Door het klimaat in België is de warmteterugwinning beperkt en kan het meerverbruik aan elektriciteit maar net gecompenseerd worden.
Dus de energiebalans van beide systemen is gelijk, enkel de praktische nadelen van D blijven over: investering, onderhoud,…

25 juni 2013  12:29 - Plasschaert J-M, Schelderode

mensen, het is niet allemaal zwart /wit he ....
Beide systemen hebben voor - en nadelen. Met wat degelijke en onafhankelijke
toelichting vanwege EPB-verslaggever of architect is een doorsnee bouwheer zelf
wel in staat om de keuze te maken.
Wel stoor ik mij, net als vele lezers, aan de totaal ongenuanceerde en
tendentieuze toon van de auteur. Ook eerdere publicaties van dhr. Plasschaert
geven aan dat hij rigoureus kiest voor bepaalde technieken en al de rest naar de
prullenbak verwijst.
Bij het lezen ervan krijg je onvermijdelijk het gevoel dat daar toch wel wat meer
achter zit.
Ik ben het eens met de lezer die aangaf dat dit soort artikels beter niet meer
worden gepubliceerd. Uiteraard heeft de vrije mening zijn rechten maar ook de
waarheid heeft die, en net die wordt in de artikels van dhr. Plasschaert danig met
de voeten getreden.

Ivo Verjans
2B-Safe

25 juni 2013  8:27 - Ivo Verjans, Glabbeek

Beste redactie,

ik vind dat jullie zulke type artikelen van een zaakvoerder die hier op een of andere manier marketing voert voor zijn bouwfirma moet verbieden. Het gaat hier om eigen belangen. Daarbij promoot hij dan ook een bepaald merk van ventilatie, waarvoor hij misschien nog eens extra inkomsten krijgt ?
Indien men niet pleit voor eigen belangen en meer voor de consument dan zou men ook voor systeem D gaan, hetzelfde zou je kunnen zeggen voor verdediging electrische verwarming.

24 juni 2013  22:58 - Kris, Zottegem

Ik ben het volledig oneens.
Men moet allereerst luchtdicht en damp open bouwen.
De vochtregulerende werking van een woning is verder ook sterk afhankelijk van de gebruikte materialen in een woning.
De gezondheidsrisico's worden sterk overdreven, door bepaalde belanghebbende partijen die de media handig weten te gebruiken (lees bespelen), gebaseerd op één of 2 extreme casussen uit marginale milieus.
Iedereen weet dat een systeem D in de winter als doel heeft de warmte te recupereren en in de zomer het omgekeerde nastreeft door een airco-effect te creëren. Deze schwalbe illustreert alvast het niveau van het artikel. Als men de elementaire basisbeginselen van een systeem D al niet kent, doet men er beter aan erover te zwijgen, tenzij men er zelf economische belangen bij heeft natuurlijk.
Een objectieve berekening en raming van de kWh winst en verlies zou hier meer op zijn plaats geweest zijn, maar vind ik helemaal niet terug in dit tendentieus, suggestief en zeer subjectieve artikel.
Waar is de wetenschappelijke objectiviteit????

24 juni 2013  21:42 - Janssens Philippe, Ramskapelle

Lange tenen hoor die Passiefjongens...

Ooit gehoord van vrije meningsuiting.
Je mag blijkbaar geen slecht woord over die Passiefthermossen zeggen of je krijgt de wind van voren...

Mij krijg je daar niet binnen !

24 juni 2013  21:05 - KVM, Brussel

Volkomen eens met dit standpunt
Heb al eerder getracht D-systemen te bannen
Geef zelf voorkeur voor C+ in België

24 juni 2013  18:43 - Wim geldof, Duffel

Ik betreur het standpunt van mr Plasschaert en kan het langs geen kant bijtreden.
Kierondichte woningen moet je meer ventileren omdat het nt gecontroleerd is. Het
comfort is duidelijk hoger bij een BEN/Passiefwoning met D systeem dan een
kierondichte woning met C. Een ventilatie van 90 m3/h (30 %) zorgt dat er +/- 100
ppm-200 ppm hogere CO2 conc komt als er mensen aanwezig zijn. In de zomer kan
je gerust vensters opendoen en is het een mythe dan je dit nt mag doen. Bij
roosters in de vensters (C) komen lawaai en stof binnen. De droge lucht in de
winter bij een D systeem moet wat aandacht krijgen maar voor de rest enkel lof
over D.

24 juni 2013  18:16 - Patrick O (Viessmann), Grimbergen

Het werd tijd, want we hadden al zeker enkele weken een tijdje geen D(rama) meer van u gezien, mijnheer Plasschaert.

U strooit weer kwistig met beweringen. “Gezonde luchtdichtheid”, zei u? Wat is er zo gezond aan een zeer middelmatige luchtdichtheid? De tocht? Het stof dat binnenwaait? Het is onze stelling dat comfort en energiebesparing juist hand in hand kunnen gaan bij energiezuinige gebouwen. U probeert dat idee juist tegen te gaan en dat is misleidend, niet meer en niet minder.

Voor de geïnteresseerde lezer: een goed geventileerde woning is juist vrij van condensatie en schimmels. U keert de zaken zonder blikken of blozen om!
De discussie tussen C en D is al voldoende gevoerd en het is eenzijdig om te zeggen dat het ene systeem “tot 3x meer” verbruikt dan het andere. Het omgekeerde kan evengoed gezegd worden. En dat het ene systeem het hele jaar door op volle kracht moet draaien strookt evenmin met de werkelijkheid, noch met de goede praktijk. In ventilatiemiddens spreekt men van “stand 2”, de middenpositie die ca. 90% van de tijd gehanteerd wordt en die doorgaans overeenkomt met zowat het halve vermogen. Dat is niet hetzelfde als het hele jaar op vol vermogen, denk ik.

Net zo goed als dat men het debiet af en toe zal verlagen (“stand 1”) bij afwezigheid, zal men het debiet af en toe verhogen (“stand 3”, bij een feestje). Gedetailleerdere vraagsturing is bovendien beschikbaar bij beide systemen. Dit zijn dingen die ook voor de auteur geen geheimen meer zouden mogen hebben.

En u gaat verder: Hoofdpijn, algemeen gevoel van onbehagen, hoge CO2-waarden, VOC’s, … Mijnheer Plasschaert, die dingen zijn uitgerekend zaken die een goede ventilatie, en een systeem D bij uitstek, vermijdt… U kan net zo goed zeggen dat het rode verkeerslicht ervoor zorgt dat er veel ongelukken gebeuren (als u dan toch met het verkeer wil vergelijken).

U misbruikt ook in één moeite twee studies die door uitgevoerd werden naar de brandveiligheid van passiefhuizen. Had u de bron vermeld, dan zou de lezer minstens de kans gehad hebben om te lezen dat, en ik citeer een interview met de UMons: “een brand niet gevaarlijker is voor de bewoners van een passiefhuis dan voor de bewoners van een traditioneel huis”, cfr. http://www.passiefhuisplatform.be/artikel/brandveiligheid-passiefhuizen-sylvain-brohez.

Wie het onderzoek zelf wil nalezen, kan o.a. nog steeds terecht op de site van Binnenlandse Zaken: http://besafe.be/sites/besafe.localhost/files/publicaties/Janec/PASSIEF-HUIS.pdf (lees de conclusies op p. 19…)

Aan de auteur / professioneel "Scheldenaar" dan ook de vraag om de misleiding te stoppen.

Ik mag hopen dat ook de redactie deze reactie leest.

24 juni 2013  15:24 - Christophe Marrecau, Algemeen coördinator Passiefhuis-Platform vzw, Berchem

Het is me nog steeds niet duidelijk waarom ventilatie systeem C door u en
anderen gepromoot worden als ideaal ventilatiesysteem.

Men verplicht de mensen luchtdicht te bouwen en dan gaat men via roosters
openingen gaan creëren in die luchtdichtheid om koude buitenlucht zonder
recuperatie binnen brengen.
Met of zonder toeters of bellen blijft dit een bijzonder hinderlijke vorm van
ventileren. Vraag maar eens na hoeveel mensen in hun nieuwbouw woning de
roosters aan de ramen nog open hebben staan omwille van de koude tocht via
de ramen. In bepaalde gevallen worden de systemen zelfs uitgeschakeld.

De kostprijs van ventilatiesysteem C + alle toeters en bellen + raamroosters
door toepassing van ventilatiesysteem C is veel groter dan bij een gebalanceerd
ventilatiesysteem D.

Geef mij dan maar een goed gebalanceerde en degelijk geplaatst
ventilatiesysteem D waar je het jaar rond ongehinderd (ook in de winter) kan
mee ventileren. Alleen met een ventilatiesysteem D kan tussen de 80 à 90% van
de warmte gerecupereerd wordt, dit zowel in de zomer als in de winter.

Bovendien zijn moderne ventilatiesystemen ook in staat om vraaggestuurd en
efficiënt te ventileren. Er bestaan nog "sukkels" zonder intelligente sturing (ook
C-systemen), maar het maken van ongecontroleerde openingen (roosters voor
ventilatiesysteem C) is even zinloos als onwenselijk.

Echt gezond comfort kan alleen gerealiseerd worden door toepassing van een
ventilatiesysteem D.

24 juni 2013  13:28 - Piet De Paepe, Brugge
Nieuwsarchief:   
 

Meer over Ventilatie


Producten voor Ventilatie


Gerelateerde artikelenBouw & Wonen Partners: Rob deurbeslag Recticel Wienerberger
(NS) © 2002 - 2018 Shift Networks bvba