Dossier Woonbonus

CD&V wil af van woonbonus voor nieuwbouw

  BE   19 november 2013 Bron: Confederatie Bouw
De CD&V heeft op haar Innesto-congres besloten om met de woonbonus vooral de aankoop en renovatie van bestaande woningen te stimuleren. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is het onverantwoord met de woonbonus niet langer de bouw van nieuwe woningen te ondersteunen op een ogenblijk dat het aantal woningen in Vlaanderen sterk moet toenemen om gelijke tred te houden met de forse bevolkingsgroei. Als dit standpunt in de toekomst wordt omgezet in fiscale wetgeving is dit een streep door de rekening voor de zowat 600.000 gezinnen die er volgens de berekeningen van de VCB tussen 2010 en 2030 in Vlaanderen bijkomen. De vele jonge gezinnen die nu op zoek zijn naar een nieuwe woning moeten de keuze blijven hebben tussen de aankoop en eventueel renovatie van een bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning. Zonder een uitbreiding van het aanbod aan woningen zullen deze jonge gezinnen moeten opbieden tegen de vele andere jonge gezinnen die samen met hen op zoek zijn naar een eigen woning. Daardoor zullen woningen almaar duurder worden.

De CD&V kiest voor renovatie onder meer omwille van de energiebesparingen die hiermee kunnen worden gerealiseerd. Maar uit analyses van de VCB is gebleken dat het vaak veel duurder is een bestaande woning grondig te renoveren en energievriendelijker te maken dan een volledig nieuwe energiezuinige woning te bouwen om eenzelfde besparingseffect te bereiken. De VCB had al voor het Innesto-congres op de ontwerpteksten gereageerd maar blijkbaar zonder succes.

Aan de gezinnen die op dit ogenblik bouwplannen hebben, kan de VCB enkel maar aanbevelen om nog voor het einde van 2014 hun bouwplannen te realiseren. Tot zolang blijft de woonbonus in elk geval volledig ongewijzigd. Dat blijkt uit het amendement op de wet over de zesde staatshervorming van de acht onderhandelende partijen dat momenteel in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voorligt. Dat voorziet in een status-quo voor het huidige systeem van de woonbonus tot eind 2014.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo