Vastgoed

Aanvragen bij Homegrade boomt: +33% in 2022

Aanvragen bij Homegrade boomt: +33% in 2022
Met de huidige energiecrisis zullen veel Brusselse huishoudens baat hebben bij een energiecheck. Daarvoor is er de vzw Homegrade en deze vzw krijgt sinds dit jaar steeds meer aanvragen binnen. Dat blijkt uit de antwoorden van Brussels Minister voor energie Maron op schriftelijke vragen van Brussels Parlementslid Els Rochette (one.brussels).

Homegrade.brussels vzw is het advies- en informatiecentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en verhuurders, die de kwaliteit van hun huisvesting willen verbeteren.

Els Rochette (one.brussels):

"Het aantal aanvragen bij Homegrade stijgt en meer Brusselaars worden geholpen. Maar – zoals altijd – is bijzondere aandacht nodig voor eigenaars met weinig middelen en voor huurders."


De vzw geeft advies op verschillende domeinen: akoestiek, energie, oude liften, erfgoed, renovatie en werken. Verder maakt ze cliënten ook wegwijs in de bestaande financiële incentives (zoals energiepremies, premie verfraaiing gevels e.a.).

Hoeveel aanvragen komen binnen?

Tijdens covid was er een korte dip in de aanvragen, maar nu is er een ware inhaalslag bezig. Naar schatting: 1/3de meer aanvragen in 2022 t.o.v. 2021.

2022: 20.000 aanvragen tegen eind 2022 (schatting)
2021: 15.221 aanvragen (ondanks 2 jaar covid)
2020: 12.432 aanvragen
2019: 12.343 aanvragen

Meestal gaat het daarbij om aanvragen i.v.m. één woning.

Profiel van de aanvragers

4 op 5 aanvragen komen van eigenaars. Op zich is dat logisch. Maar dat neemt niet weg dat huurders er ook belang bij hebben dat hun woning energiezuinig is. Voor hen zijn speciale maatregelen nodig.

Want de vzw heeft geen gegevens over het aantal uniek bereikte burgers of hun socio-economisch profiel. Ze houdt dergelijke gegevens niet bij. Dat kan de vertrouwensband schaden.

Hoeveel personeel werkt bij Homegrade?

2021: 46,3 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst
2020: 40,10 VTE’s
2019: 39 VTE’s

Els Rochette (one.brussels):

"De vzw Homegrade verricht goed en nuttig werk, zeker nu de energiecrisis veel Brusselaars hard raakt. Het aantal aanvragen zit in de lift en meer mensen worden geholpen. Maar niet iedereen is op de hoogte. Wie het meest nood heeft aan begeleiding moet ook bereikt worden. Zeker ook de huurders die soms in een slecht geïsoleerde woning zitten. De vzw werkt alvast samen met de Brusselse gemeenten. Ik zag ook al affiches hangen in de metro. Maar hun diensten moeten nog breder bekend worden."


Meer exacte cijfers van het antwoord van Minister Maron vind je hier.

Ook interessant