6.000ste huurwoning gerealiseerd in sociaal woonproject in Schoten

  BE   17 mei 2018 Bron: comtext Verstuur
6.000ste huurwoning gerealiseerd in sociaal woonproject in Schoten
In het nieuwe woonproject van De Ideale Woning aan het Gasketelplein in Schoten werd zopas de 6.000ste huurwoning van de sociale huisvestingsmaatschappij feestelijk ingehuldigd. De nieuwbouw op de hoek met de Paalstraat omvat 20 appartementen en een kinderdagverblijf. Tegen eind 2018 komen er nog eens 200 huurwoningen bij verspreid over de gemeenten die tot het werkgebied van De Ideale Woning behoren. Op dit moment zijn er ook nog eens 1.300 woningen in aanbouw of start de bouw ervan tussen nu en 2020.

De bouwwerken voor het woonproject aan het Gasketelplein gingen van start eind mei 2016. Op het toen braakliggende stukje bosgrond op de hoek met de Paalstraat in Schoten verrezen in totaal 20 appartementen met een ondergrondse garage en ook een kinderdagverblijf. Hiervan zijn er 13 appartementen met 1 slaapkamer, 5 met 2 slaapkamers en 2 met 3 slaapkamers.

Architect Jef Van Oevelen uit Ekeren tekende de plannen voor de nieuwbouw. De keuze viel op een strak hedendaags ontwerp met een combinatie van rode gevelsteen, witte crepi en stalen relingen. Naast een groendak is het gebouw uitgerust met een collectieve verwarmingsinstallatie met zonneboiler en warmtepomp. Eind februari kon bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal de werken voltooien. De totale kostprijs voor het woonproject bedraagt 3,44 miljoen euro.

Alle 20 appartementen zijn ondertussen verhuurd. Ze worden momenteel stelselmatig in gebruik genomen door de nieuwe bewoners. Kinderdagverblijf Het Vlindertje ter hoogte van de Korte Kopstraat in Schoten is al sinds begin dit jaar in werking. In deze gemeente beheert De Ideale Woning nu in totaal 296 sociale woningen.

6.000ste huurwoning gerealiseerd in sociaal woonproject in Schoten

Nog andere projecten op stapel in Schoten

De Ideale Woning is in Schoten al langer actief. In 2013 werd aan de Marsstraat een nieuwbouw voltooid met 34 appartementen en 5 woningen. In 2016 kocht de sociale huisvestingsmaatschappij een appartementsgebouw aan de Borgeindstraat over van het OCMW. Meerdere bewoners van dit pand verhuisden ondertussen naar het nieuwe project aan het Gasketelplein. Het aangekochte gebouw zal volledig gerenoveerd worden.

Voor de komende periode staan er nog andere projecten op stapel in Schoten. Zo komt er een nieuw project tussen de Paalstraat 118/124 en de Kruispadstraat. Hier worden de leegstaande woningen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van 20 appartementen. Aan de Brechtsebaan zal een bestaande villa worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van 20 appartementen en 5 woningen. Dit project is nu in voorontwerp. Boven de nieuwe Aldi aan de Paalstraat voorziet De Ideale Woning ook nog eens 5 appartementen.

“Wonen is een basisrecht voor iedereen, welk inkomen je ook hebt. Als nieuwe schepen voor Huisvesting viel het me meteen op hoeveel vraag naar betaalbaar wonen er in Schoten nog bestond, en nog altijd bestaat. Bij het begin van deze legislatuur heb ik me dan ook vastgebeten in deze problematiek en me voorgenomen het sociaal objectief voor de gemeente minstens te behalen”, aldus schepen Erik Block.

Forse inhaalbeweging in rand rond Antwerpen

Met de ingebruikneming van het project aan het Gasketelplein in Schoten beheert De Ideale Woning nu in totaal 6.000 huurwoningen. Die liggen verspreid over het volledige werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dat omvat de stad Antwerpen en 21 gemeenten er omheen. Vooral de laatste jaren is het aantal sociale huurwoningen versneld toegenomen. Dat heeft uiteraard te maken met het Bindend Sociaal Objectief dat in 2010 werd vastgelegd. Vanaf dat moment kende elke gemeente - en ook De Ideale Woning - het exacte aantal sociale woningen dat toen tegen 2020 en nu tegen 2025 bijkomend gerealiseerd moet worden.

“Op 1 januari 2010 telde ons patrimonium 5.381 huurwoningen. 60% daarvan of ongeveer 3.200 woningen waren gelegen in de stad Antwerpen. De overige 2.180 situeerden zich in de 21 gemeenten rond Antwerpen. Vandaag zijn er 700 woningen bijgekomen rond de stad en is het aantal in Antwerpen stabiel gebleven. De inhaalbeweging in de rand rond Antwerpen is dus stevig ingezet. In 8 jaar tijd is het aantal sociale huurwoningen in de rand rond Antwerpen met 1/3de toegenomen. Tegen eind 2018 komen er daar nog eens 200 bij”, benadrukt Dirk de Kort, voorzitter van de raad van bestuur van De Ideale Woning.

2.826 sociale woningen extra tegen 2025

“Deze evolutie is toe te schrijven aan het Bindend Sociaal Objectief. Tegen 2025 moeten er in ons werkgebied 2.826 sociale huurwoningen bijgekomen zijn. 2.208 daarvan liggen in gemeenten waar enkel De Ideale Woning werkzaam is en 618 woningen in gemeenten waar ook een andere sociale huisvestingsmaatschappij actief is. De stad Antwerpen heeft geen Bindend Sociaal Objectief. We zijn nu ongeveer halfweg tussen 2010 en 2025. Tegen eind dit jaar zullen wij 903 nieuwe woningen gerealiseerd hebben in de gemeenten in de rand rond Antwerpen waar De Ideale Woning als enige actief is. Op dit moment zijn er ook nog 1.300 woningen in aanbouw of waarvan de bouw zal starten tussen nu en 2020. We hebben dan bouwprojecten in al onze gemeenten”, aldus nog Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning.

Tegelijkertijd start De Ideale Woning met een omvangrijk renovatieprogramma. Alle sociale woningen gebouwd vóór het jaar 2000 zullen in meerdere of mindere mate aan de beurt komen. Het kan gaan om een grondige renovatie of om een vernieuwbouw waarbij de bestaande woningen vervangen worden door een nieuwbouw. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de energiezuinigheid en het wooncomfort. De Ideale Woning screent hiervoor haar patrimonium en stelt zo de projecten met de hoogste prioriteit vast.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo