Wat is een BENG-berekening?

  NL   22 juni 2022 Bron: Bouw & Wonen
Wat is een BENG-berekening?
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw in Nederland is een BENG-berekening nodig. BENG is de afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deze berekening is de vervanging van de vroegere EPC berekening. In dit artikel bekijken wat de BENG-berekening inhoudt en wat er bij komt kijken.

Wat houdt een BENG-berekening in?

Een BENG-berekening zorgt ervoor dat kan worden aangetoond dat een gebouw voldoet aan de BENG normen. De eisen zijn afhankelijk van de verhoudingen van het gebouw. De exacte eisen kunnen worden bepaald bij het opstellen van de berekening. Een vrijstaande woning heeft bijvoorbeeld eenvoudigere eisen dan een tussenwoning. Ook zijn er 3 BENG-indicatoren. Hieraan moet de berekening voldoen. BENG 1 gaat over de totale energiebehoefte voor verwarming en koeling. BENG 2 gaat over het primaire fossiele brandstofgebruik en BENG 3 heeft te maken met het percentage hernieuwbare energie dat wordt gebruikt. Aan alle drie factoren moet worden voldaan.

Risico op temperatuuroverschrijding

Een vierde indicator, TOjuli genoemd richt zich op het risico van temperatuuroverschrijding. Hoe hoger deze waarde is, hoe groter het risico op temperatuuroverschrijding. De grenswaarde is 1.0. Wordt deze waarde wordt overschreden moet er gekoeld worden.

De invloed van het ontwerp

Het ontwerp van het gebouw speelt een rol in de uiteindelijke score. De volgende factoren hebben een positieve invloed op de BENG 1, 2 en 3 scores:

  • Het gebruik van zonwering op gevels die aan de zuidkant liggen
  • Houd rekening met kierdichtingen
  • Het aanbrengen van passieve koeling en spuiventilatie om het gebouw s nachts te laten afkoelen.

Wie kan een BENG berekening maken?

Niet iedereen mag zomaar een BENG berekening maken. Hiervoor moet je gecertificeerd zijn en een opleidingstraject hebben gevolgd. Op meerdere onderdelen moet er een examen worden afgelegd. Heb je het examen gehaald dan ben je bevoegd om een BENG-berekening te maken. Daarnaast ben je bevoegd om energielabels af te geven voor bestaande nieuwbouw.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als een project gereed is moet het ingediend worden voor een omgevingsvergunning. Om een omgevingsvergunning te krijgen is er een BENG- berekening nodig. Je kunt hiervoor een BENG berekening aanvragen bij een gecertificeerd bedrijf. Door middel van de berekening wordt gecontroleerd of de uitvoering overeenstemt met de indiening voor de vergunning. Door de juiste documentatie moet vervolgens worden aangetoond dat de bouw overeenkomt met de BENG berekening en dat de juiste installaties en materialen zijn gebruikt.

Wat betekent dit concreet?

De eisen voor BENG zijn op 1 januari 2021 van kracht geworden en gelden voor alle nieuwbouwprojecten. Het beste kun je de BENG-berekening laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf en je van te voren laten adviseren over de maatregelen die genomen moeten worden om op een zo efficint mogelijke manier een gebouw te realiseren. Hierbij kun je kijken naar bouwkundige, maar ook naar installatietechnische maatregelen. Tijdens de bouw komt het voor dat er dingen wijzigen die niet zijn doorberekend in de BENG berekening. Bijvoorbeeld wijzigingen in installaties of materialen. Hierdoor kan het voorkomen dat de BENG-waarde enigszins afwijkt.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo