Dossier Coronavirus / COVID-19

Scholen in coronacrisis vooral gebaat bij slimme ventilatie

  BE   21 oktober 2020 Bron: Confederatie Bouw
Scholen in coronacrisis vooral gebaat bij slimme ventilatie
Doordachte ventilatie is cruciaal om gebouwen te wapenen tegen COVID-19. Zeker in scholen vormt dit vandaag een knelpunt, vermits Vlaanderen nog steeds heel wat verouderde schoolgebouwen kent zonder slimme ventilatiemogelijkheden. En nu het buiten kouder wordt, gaat het systematisch openen van ramen gepaard met het nodige thermische discomfort. Aangezien de Vlaamse regering onlangs heeft aangekondigd dat de scholen tegen de herfstvakantie naar code oranje gaan, wijst de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op het belang van een gericht actieplan met o.a. de installatie van slimme ventilatie als speerpunt. Het gaat om een essentieel hupmiddel om scholen te helpen open te blijven. Om de risico’s bij de verspreiding van luchtdeeltjes in klaslokalen tot een minimum te herleiden, zijn gerichte CO2-metingen en ventilatiemaatregelen immers onontbeerlijke voorwaarden.

Inspiratie uit Nederland

De aanpak van de Nederlandse regering biedt de nodige inspiratie. De Nederlandse minister van onderwijs Arie Slob heeft de opdracht gegeven om de ventilatie te controleren aan de hand een CO2-meting.[1] Indien het lokaal eenvoudigweg luchten niet het gewenste resultaat heeft, neemt men er de beslissing om een ventilatiesysteem te installeren, aan te passen of te vervangen. De Nederlandse regering stelt er een investering van 360 miljoen euro tegenover. De scholen zelf beschikken immers vaak niet over de toereikende fondsen om hun infrastructuur coronaproof te maken.

Nood aan actieplan

Ook in Vlaanderen voorziet de Vlaamse regering 113 miljoen euro aan bijkomende middelen om coronamaatregelen in scholen te bekostigen. Maar die investering is bestemd voor een brede waaier aan acties zoals extra werkingsbudget voor schoonmaak en het nodige materiaal, een stimulans voor het ICT-benodigdheden en laptops om afstandsonderwijs mogelijk te maken enz. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen dat die bijkomende middelen veeleer zullen besteed worden aan didactisch materiaal dan aan aanpassingen in infrastructuur.

Om de luchtkwaliteit in onze Vlaamse scholen grondig aan te pakken en het risico op verdere verspreiding van het COVID-19 virus via scholen te beperken, is evenwel een gedegen actieplan noodzakelijk.

Daarom schuift de VCB – in analogie met Nederlandse aanpak – de volgende punten naar voren om scholen zo lang mogelijk te kunnen openhouden:

 1. CO2 metingen in de klaslokalen + rapportering door de preventie-adviseurs
  (conform de wettelijke limieten gesteld door de Codex/KB arbeidsplaatsen)
 2. Opstellen van een prioriteitenlijst en een ambitieplan door de scholen zelf
 3. Vrijmaken van extra middelen door het kabinet onderwijs die het de scholen mogelijk moet maken om de nodige ventilatie-maatregelen te treffen in de meest kritische lokalen.
  De hiervoor benodigde middelen kunnen eventueel aangevuld worden door gemeenten en scholen zelf.

Specialistenwerk

Om het risico van besmetting door COVID-19 in gebouwen zo laag mogelijk te houden is het van belang om de lucht in een (school)gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. Daarom is het gebruik van aangepaste ventilatiesystemen van groot belang. Deze systemen dienen in de huidige COVID-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk. Meer weten?

Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo