Energie

Productie van groene stroom kreeg vorig jaar flinke impuls

Productie van groene stroom kreeg vorig jaar flinke impuls
Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland blijft toenemen. Vorig jaar werd voor 47 miljard kilowattuur stroom geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, een toename van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de hoeveelheid zonne- en windenergie nam afgelopen jaar flink toe, met respectievelijk 54 en 17 procent. Dit kwam doordat er voor 4 gigawatt aan nieuwe zonnepanelen is geplaatst en er nieuwe windmolens zijn gebouwd met een extra capaciteit van 1 gigawatt. Hernieuwbare bronnen zijn nu goed voor 40 procent van de totale Nederlandse stroomproductie.

Fossiele brandstoffen zijn nog altijd groter dan hernieuwbare energie, maar hebben wel flink terrein verloren met een daling van 11 procent. Dit komt doordat er minder aardgas is gebruikt voor de elektriciteitsproductie. Het aandeel kolen bleef op peil, mede door de stijging van de gasprijs.

Rusland kneep vorig jaar de gastoevoer naar West-Europa steeds verder dicht, waardoor aardgas schreeuwend duur werd. Dit zorgde voor een verschuiving naar hernieuwbare bronnen, maar ook dat de productie uit kolen op peil bleef. De invoer van elektriciteit daalde eveneens, omdat we minder kernenergie uit Frankrijk en Duitsland importeerden. Dit kwam onder meer doordat kerncentrales in Frankrijk geruime tijd stillagen door onderhoud.

Prijsplafond op energie van kracht in Nederland sinds dit jaar

Door de stijgende gasprijzen zijn veel consumenten en bedrijven op zoek naar alternatieve energiebronnen. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor elektriciteit, wat kan resulteren in ongewenste situaties. Om dit te voorkomen, is er in Nederland dit jaar een prijsplafond voor energie ingesteld.

Het idee van een prijsplafond voor energie is niet nieuw. In landen als Duitsland en Frankrijk wordt dit al toegepast. Bij een tekort aan energie wordt de maximumprijs vastgesteld, zodat consumenten en bedrijven niet te veel betalen. In Nederland is dit nu ook van kracht.

Dit prijsplafond kan van grote invloed zijn op de energiemarkt. Het kan ervoor zorgen dat de prijzen stabiel blijven, wat goed nieuws is voor consumenten en bedrijven die afhankelijk zijn van energie. Het kan echter ook leiden tot een gebrek aan investeringen in de energiemarkt, aangezien energiebedrijven minder geld kunnen verdienen als de prijzen beperkt zijn.

Het is daarom belangrijk om een balans te vinden tussen het beschermen van consumenten en bedrijven tegen hoge energieprijzen en het stimuleren van investeringen in de energiemarkt. Het prijsplafond kan een stap zijn in de goede richting, maar het is slechts één onderdeel van een bredere discussie over de toekomst van de energiemarkt.

Als consument of bedrijf is het belangrijk om te weten dat het prijsplafond van kracht is en wat dit voor u betekent. Het kan bijvoorbeeld invloed hebben op uw energierekening of op de keuze voor een energieleverancier. Het is daarom verstandig om de ontwikkelingen op de energiemarkt goed in de gaten te houden en waar nodig actie te ondernemen.

Als consument kunt u uw budget energie opzeggen en overstappen naar een ander energiebedrijf als u het niet eens bent met de prijzen. In Nederland zijn er verschillende energiebedrijven actief, waaronder groene energiebedrijven.

Ook interessant