Duurzaam bouwen: op welke Vlaamse premies heb je recht?

  BE   14 november 2019 Bron: Bouw & Wonen
Duurzaam bouwen: op welke Vlaamse premies heb je recht?
De Vlaamse overheid doet er alles aan om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dat doet het onder andere door duurzame particuliere investeringen mee te financieren. Wanneer je een energiezuinige nieuwbouw plaatst, heb je dan ook recht op een aantal premies en/of belastingverminderingen.

Premies en belastingverminderingen voor energiezuinige nieuwbouwwoningen

Wanneer het E-peil van de woning aanzienlijk lager is dan de wettelijk verplichte E-peil, heb je recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. De vermindering geldt voor een periode van vijf jaar en is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 geldt dat een E-peil van maximaal E20 recht geeft op 100% korting en dat een E-peil vanaf E21 tot en met E30 recht geeft op 50% korting.

Werd de bouwaanvraag voor 2016 ingediend? Dan heb je in de twee voorgaande gevallen recht op 100% korting en kan je, afhankelijk van het E-peil en het exacte bouwjaar, ook in de lagere categorieŰn nog van een korting genieten. Bovendien kan je in dat geval ook recht hebben op de E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. De E-peilpremie werd echter afgeschaft voor bouwaanvragen vanaf 2017.

Premie voor warmtepomp of zonneboiler

Voor veel nieuwbouwwoningen is het niet meer relevant, maar zij die een bouwaanvraag indienden voor 2014 kunnen misschien wel rekenen op een premie voor het plaatsen van een warmtepomp of zonneboiler. De premie bedraagt maximaal 40% van de factuur en wordt forfaitair vastgelegd. Wie in zijn bestaande woning een warmtepompboiler of zonneboiler plaatst, heeft wel nog steeds recht op een eenmalige premie. Vanaf 2020 dooft de premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler echter uit.

Premie voor thuisbatterijen

Steeds vaker voorziet men bij nieuwbouwwoningen een thuisbatterij, bijvoorbeeld om de opgewekte energie op te slaan of om de (toekomstige) koppeling aan een smart grid mogelijk te maken. Dergelijke smart grid solutions worden in Vlaanderen al veelvuldig toegepast en in het kleine Asse heeft men zelfs de grootste smart grid van Europa uitgerold. Omdat Vlaanderen sterk inzet op de uitrol van dergelijke smart grids en thuisbatterijen daarin een bufferrol spelen, kan je sinds 1 augustus ook rekenen op een premie tot 3.200 euro voor zoĺn thuisbatterij. De voorwaarde is wel dat je over een digitale meter beschikt.

Lokale premies voor duurzame nieuwbouwwoningen

Veel steden en gemeenten kennen ook eigen premies toe. Gent doet dat bijvoorbeeld wanneer je samen met de nieuwbouw een of meerdere publieke laadpalen voor elektrische wagens plaatst. In Eeklo ontvang je dan weer een premie indien je kiest voor een extensief groendak met vetplanten, mos, gras en/of kruiden. Ga dus zeker even langs bij je gemeente en vraag of ook zij premies toekennen voor duurzame nieuwbouwwoningen.

Slopen en heropbouwen

Wanneer je een oud gebouw sloopt om er een nieuwe woning neer te poten (die automatisch moet voldoen aan de strenge energienormen), doet de Vlaamse overheid eveneens haar duit in het zakje. In 13 Vlaamse steden moet je dan maar 6% btw betalen in plaats van 21% btw. Indien de sloop- en heropbouwwerken echter in een andere stad of gemeente plaatsvinden, kan je dan weer aanspraak maken op de sloop- en heropbouwpremie. In dat geval moet je wel nog steeds 21% btw betalen, maar kan je dan weer een premie ontvangen van maximaal 7.500 euro per bouwproject.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo