Nieuwbouw

Dalend aantal bouwvergunningen in 2022: Baksteen viel te zwaar op de maag

Dalend aantal bouwvergunningen in 2022: Baksteen viel te zwaar op de maag
Vorig jaar zijn er 28.674 bouwvergunningen voor nieuwe residentiële gebouwen toegekend, ofwel 9,7 procent minder dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Bouwunie had de daling zien aankomen. “2021 was een recordjaar op vlak van vergunningen. Intussen leven we in economisch minder gunstige tijden. De bouwmaterialen werden duurder en de energieprijzen namen een hoge vlucht. Ook de oorlog in Oekraïne deed de onzekerheid toenemen en het vertrouwen dalen. Al die factoren samen zorgen ervoor dat de baksteen in de maag net iets te zwaar viel”, aldus Bouwunie.

Ook verstrengden de bouw- en verbouweisen in 2022 wat in 2021 voor een rush in het aantal bouwaanvragen zorgde. Dat er minder bouwvergunningen zijn afgeleverd, voelen de woningbouwers uiteraard het eerst, gevolgd door andere bedrijven in de keten, zoals dakwerkers, schrijnwerkers of installateurs. Zij kunnen gelukkig wel eveneens aan de slag op de renovatiemarkt. Al dreigen ook daar donkere wolken met een mogelijke btw-verhoging op renovatie. Bouwunie herhaalt haar pleidooi om de btw op renovatie niet te verhogen van 6% naar 9% zoals minister van Financiën Van Peteghem eerder voorstelde. “Er is nog een groot potentieel aan huizen om grondig te renoveren. Door de btw te verhogen, ga je mensen niet aanmoedigen om eraan te beginnen”.

Dat een btw-verhoging de consument raakt, is duidelijk. Renoveren wordt gewoon nog duurder, 3.000 euro per 100.000 euro om precies te zijn. Alle financiële inspanningen die Vlaanderen doet om mensen aan het renoveren te krijgen, doet de federale regering met een btw-verhoging teniet. Grondig en duurzaam renoveren is nochtans noodzakelijk willen we de klimaatdoelstellingen van 2050 nog enigszins halen. Maar ook de bouwheer heeft baat bij een grondige renovatie. Die drukt de energiekosten.

2021 topjaar qua nieuwbouwvergunningen

Het dalende aantal bouwvergunningen staat in schril contrast met het jaar 2021. Toen werden in de eerste tien maanden van het jaar in Vlaanderen maar liefst 10,8 procent meer bouwvergunningen afgeleverd. Hiervoor ziet Bouwunie verschillende verklaringen. De grootste coronagolf was achter de rug en de economie zwengelde weer aan. Daarnaast verstrengden de bouw- en verbouweisen in 2022. Dat zorgde eind 2021 nog voor een bouwvergunningssprintje om die strengere eisen te ontlopen. Ook in 2023 verstrengen de regels opnieuw. Maar de eisen vragen minder ingrijpende stappen dan die in 2022.

Ook interessant