Bouw gaat vandaag terug aan het werk

  BE   3 augustus 2020 Bron: Bouwunie
Bouw gaat vandaag terug aan het werk
Voor de meeste Vlaamse provincies eindigde afgelopen vrijdag het bouwverlof. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar nieuwe opdrachten blijven uit. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor de nodige investeringshefbomen te zorgen.

Ook onder de nieuwe en verstrengde coronamaatregelen kan de bouw na het bouwverlof gewoon terug aan het werk, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De bestaande veiligheidsmaatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids en het sectorprotocol blijven van toepassing. Bouwondernemingen engageren zich om zoveel mogelijk de social distancing alsook de algemene preventiemaatregelen zoals handen wassen en het ontsmetten van materialen te respecteren. In de situaties waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden, en na uitputting van de organisatorische maatregelen, moet een mondmasker worden gedragen. Ook binnenshuis werken blijft mogelijk, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bouwbarometer

De coronacrisis liet zich onmiddellijk en hard voelen. De bouwbarometer donderde in het eerste kwartaal naar beneden en behaalde een erg lage score van 94,8. Een ongeziene duik met 5,5 indexpunten. Voor het tweede kwartaal gaat de index terug in stijgende lijn, maar blijft ver onder de hoogte van eind 2019 (97.9).

Bouwbarometer evolutie 2008 - 2020
Het werkvolume is licht verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Het afwerken van eerder bestelde opdrachten gaat nu goed, er wordt nog steeds werk ingehaald van achterstand die is opgelopen tijdens de lockdown, maar nieuwe opdrachten blijven achter. In dezelfde periode van vorig jaar was 31% van de bouwkmos nog zeker van opdrachten voor een half jaar vooruit, nu is dat maar 19%. Opmerkelijk is dat 15% verwacht dat het personeelsbestand zal inkrimpen. Dat is een zeer hoog percentage in vergelijking met de situatie vr corona, want goede vaklui zijn schaars. Dit is een zeer negatief en onheilspellend signaal voor de bouwsector, waar de vraag naar personeel traditioneel groot is.

Investeren moet gestimuleerd worden

Jean-Pierre Waeytens: De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard euro en stelt 320.000 mensen tewerk. Om een crisis in de sector te voorkomen heeft Bouwunie een concreet plan uitgewerkt. Naast meer arbeidsflexibiliteit en het beperken van de kosten voor ondernemers moet er nu op korte termijn voor gezorgd worden dat gezinnen, bedrijven en overheden blijven investeren. Dat betekent eerder geplande bouwprojecten effectief uitvoeren n nieuwe projecten opstarten. Hiervoor zijn investeringsstimulansen noodzakelijk. Die kunnen worden gecombineerd met het behalen van de klimaatdoelstellingen. Alle overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de bouwsector te ondersteunen zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau.

Om particuliere klanten over de streep te trekken om te investeren in hun woning en daarvoor een beroep te doen op reguliere bouwbedrijven, vraagt Bouwunie om hen een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Jean-Pierre Waeytens: We vragen om 15 procent van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 euro per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 euro. Op deze manier zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen. Particuliere klanten kunnen op deze manier een belastingbesparing realiseren van 3.500 euro voor gewone investeringen tot 4.500 euro voor energiebesparende uitgaven, per jaar dat dit belastingvoordeel geldt.

Om sloop- en heropbouw te stimuleren, vraagt de beroepsvereniging om nu snel werk te maken van de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% over gans Belgi. Nu is dit tarief slechts van toepassing in een beperkt aantal steden. Daarnaast doen de regeringen er goed aan om de infrastructuurinvesteringen, die ons land broodnodig heeft, op te trekken.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo