10 miljoen euro extra voor hulp aan Brusselaars bij dure energiefacturen

  BE   1 juli 2022 Bron: one.brussels
10 miljoen euro extra voor hulp aan Brusselaars bij dure energiefacturen
Eerder dit jaar kondigde de Brusselse regering aan 10 miljoen euro vrij te maken voor de Brusselse OCMW’s, om Brusselaars te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Daar komt nu nog 10 miljoen extra bij. Dat vernam Els Rochette (one.brussels-Vooruit) in het antwoord op haar mondelinge vraag aan minister Maron, gisteren in het Brussels Parlement.

De 20 miljoen euro is enkel bedoeld voor de Brusselaars die geen leefloon krijgen. De middelen zijn een toevoeging naast de reeds bestaande steun én komen bovenop de federale steun voor OCMW’s.

Brusselaars die geen OCMW-steuntrekkers zijn of niet het sociaal tarief genieten, kunnen bij de energiecellen van de OCMW’s terecht voor een tegemoetkoming in de facturen tussen 1 januari 2022 tot december 2022. Dat er nog eens 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt om Brusselaars bij te staan is spectaculair.

Nu is het vooral nodig dat het geld snel wordt uitgekeerd aan wie het nodig heeft. En dus ook dat Brusselaars de weg vinden naar het OCMW.

Voor het zomerreces

Om snel te kunnen optreden zijn uitvoeringsbesluiten nodig. Duidelijke uitvoeringsbesluiten laten toe dat OCMW’s de rechthebbenden digitaal selecteren. Voor de administratieve afhandeling van een dossier volstaan dan de bewijsstukken. De uitvoeringsbesluiten zullen afbakenen wie precies recht heeft op steun uit dit fonds.

Maar de besluiten zijn er nog niet. Els Rochette vroeg hoe het ermee staat. Voor het zomerreces (dus voor 21/7) zullen de uitvoeringsbesluiten klaar zijn, aldus minister Maron.

Els Rochette (one.brussels):

"Het is hoog tijd. Het geld is er, maar op dit moment weten OCMW’s niet aan welke cliënten ze de middelen voor energiesteun mogen geven. Met duidelijke regels zullen de OCMW’s sneller kunnen reageren en meteen steun toekennen aan wie het nodig heeft. Zo krijgen mensen in nood sneller hun geld. Zo vermijden we dat de rekeningen en betalingsachterstand oploopt."

Campagne

Minister Maron zei ook dat er een grote bewustmakingscampagne in de maak is, zodat Brusselaars weten dat het OCMW hen kan bijstaan bij de hoge energiefactuur. De campagne wordt gelanceerd in september.

Het is de bedoeling ook nieuwe risicogroepen te bereiken, zoals huishoudens uit de lage middenklasse.

Els Rochette (one.brussels):

"Veel Brusselaars uit de middenklasse hebben recht op steun van het OCMW, nu de energieprijzen zo hoog zijn. Maar ze zijn niet vertrouwd met het OCMW. Ze weten gewoon niet dat het OCMW ook voor hen een aanbod heeft. Of ze schamen zich om naar het OCMW te gaan. Die mensen bereiken is essentieel. Niemand mag uit de boot vallen."

one.brussels-Vooruit neemt het energievraagstuk te harte, met als focus de Brusselaars die door hoge facturen in de problemen komen. Op dit moment hebben zij in de eerste plaats geld nodig.

Ook bij Vooruit Nationaal heeft het energievraagstuk prioriteit.

De verlenging van de energiemaatregelen tot het einde van dit jaar met het btw-tarief voor gas en elektriciteit op 6 procent en de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief zijn er gekomen dankzij de inspanningen van Vooruit. Op de vooravond van 1 mei lanceerde Vooruit nog het voorstel om de overwinsten van bedrijven af te romen en die te gebruiken voor sociaal beleid.

Els Rochette (one.brussels):

"Ik werk nauw samen met Vooruit Nationaal rond het energievraagstuk. Er zijn veel manieren om dit vraagstuk te benaderen. Het is nodig de krachten te bundelen."


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo